330-58 03
330-58 02
330-58 01

سرویس های جشنواره زمستانه صبانت - ویژه مشترکین تمدیدی
اعتبار فروش تا اطلاع ثانوی می باشد.
سرعت
دوره زمانی میزان کل
ترافیک (FUP)
میزان ترافیک
بین الملل
شرایط استفاده خاص
وضعیت رایگان
شبانه
قیمت
(تومان)
8
مگابیت
 6 ماهه  48 گیگ 24 گیگ ندارد ندارد 46.000
 180 گیگ 90 گیگ 118.000
12 ماهه
 72 گیگ 36 گیگ  59.000
 300 گیگ 150 گیگ  196.200
16
مگابیت
6 ماهه 108 گیگ 54 گیگ 78.500
420 گیگ 210 گیگ ماهیانه 70 گیگ معادل 35 گیگ بین الملل 163.500
12 ماهه
24 گیگ 12 گیگ ماهیانه 2 گیگ معادل 1 گیگ بین الملل 13.500
192 گیگ 96 گیگ ندارد  109.000
960 گیگ 480 گیگ ماهیانه 80 گیگ معادل 40 گیگ بین الملل 350.000

سرویس های جشنواره زمستانه صبانت - ویژه مشترکین جدید
اعتبار فروش تا اطلاع ثانوی می باشد.
سرعت
دوره زمانی میزان کل
ترافیک (FUP)
میزان ترافیک
بین الملل
شرایط استفاده خاص
وضعیت رایگان
شبانه
قیمت
(تومان)
512
کیلوبیت
6 ماهه 20 گیگ 10 گیگ ندارد ندارد 24.600
12 ماهه 120 گیگ 60 گیگ 81.750
15 ماهه 180 گیگ 90 گیگ 120.000
2
مگابیت
6 ماهه 108 گیگ 54 گیگ 49.000
12 ماهه 768 گیگ 384 گیگ ماهیانه 64 گیگ معادل 32 گیگ بین الملل 163.500
4
مگابیت
6 ماهه 180 گیگ 90 گیگ  ندارد 78.500
768 گیگ 384 گیگ ماهیانه 128 گیگ معادل 64 گیگ بین الملل
144.000
12 ماهه 1536 گیگ 768 گیگ ماهیانه 128 گیگ معادل 64 گیگ بین الملل 261.600
8
مگابیت
6 ماهه 300 گیگ 150 گیگ  ندارد 98.100
1536 گیگ 768 گیگ
ماهیانه 256 گیگ معادل 128 گیگ بین الملل
196.200
12 ماهه 3072 گیگ 1536 گیگ ماهیانه 256 گیگ معادل 128 گیگ بین الملل 372.200
16
مگابیت
6 ماهه
264 گیگ 132 گیگ ندارد 157.000
6 ماهه
3072 گیگ 1536 گیگ ماهیانه 512 گیگ معادل 256 گیگ بین الملل 261.600

 شرایط عمومی سرویس های جشنواره صبانت:

- درصورت اتمام آستانه مصرف منصفانه (FUP) گروه سرعتی سرویس به سرعت (128kb) تغییر نموده و این تغییر بر روی ترافیک هدیه و بامدادی نیز اعمال می گردد.
- در کلیه سرویس های نامحدود (FUP)، میزان محاصبه مصرف بر اساس استفاده از ترافیک داخلی و ترافیک خارجی می باشد. در واقع میزان مصرف مشترک در حالت بین الملل به صورت نصف حجم کلی سرویس (یا ترافک داخلی) محاصبه خواهد شد.
- امکان تغییر سرویس جشنواره تا پایان دوره زمانی وجود ندارد و در صورت انصراف از خرید مبلغ قابل برگشت صفر در نظر گرفته می شود.
- ترافیک در نظر گرفته شده برای سرویس های فوق قابل انتقال به دوره بعد نمی باشد.
- امکان خرید سرویس های مذکور تنها یک مرتبه می باشد و در صورت خرید هر سرویس جشنواره دیگرامکان خرید و فعال سازی همان سرویس و یا سرویس جشنواره دیگر وجود ندارد.
- جهت سفارش و فعال سازی سرویس ها میتوانید به دفاتر فروش تاپ سرویس(نمایندگی رسمی فروش و پشتیبانی صبانت در استان اصفهان) مراجعه و یا جهت تسریع و سهولت در سفارش دهی با شماره تلفن مستقیم 09139012285 (کارشناس فروش و پشتیبانی صبانت) تماس حاصل فرمایید.
- به منظور مشاهده تعرفه سرویس های نامحدود و حجم اضافه اینجا را کلیک کنید.
- محاسبه میزان ترافیک (دانلود و آپلود) در سایت های منتخب داخلی نیم بهاء می باشد. (لیست سایت های منتخب داخلی با محاسبه نیم بهاء)
- کلیه مسئولیت های حقیقی/حقوقی و زیان های مالی ناشی از درج اطلاعات اشتباه و یا عدم توجه به شرایط سرویس های مندرج بر عهده شخص تکمیل کننده اطلاعات (مشترک) است.
- قیمت سرویس های فوق به تومان و با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده است و فقط از طریق نمایندگی های فروش مجاز قابل سفارش می باشد.