330-58 03
330-58 02
330-58 01

سرویس های جشنواره صبانت - ویژه مشترکین جدید
اعتبار فروش تا اطلاع ثانوی می باشد.
سرعت
دوره زمانی میزان کل
ترافیک (FUP)
میزان ترافیک
بین الملل
شرایط استفاده خاص
وضعیت رایگان
شبانه
قیمت
(ریال)
2
مگابیت
6 ماهه
108 گیگ
54 گیگ
ندارد
ندارد
630,000
12 ماهه
768 گیگ
384 گیگ
ماهیانه 64 گیگ معادل 32 گیگ بین الملل
2,057,000
4
مگابیت
6 ماهه
180 گیگ
90 گیگ
 ندارد
995,000
768 گیگ
384 گیگ
ماهیانه 128 گیگ معادل 64 گیگ بین الملل
1,812,000
12 ماهه
1536 گیگ
768 گیگ
3,285,000
8
مگابیت
6 ماهه
300 گیگ
150 گیگ
ندارد
1,240,000
1536 گیگ
768 گیگ
ماهیانه 256 گیگ معادل 128 گیگ بین الملل
2,470,000
12 ماهه
3072 گیگ
1536 گیگ
3,735,000
16
مگابیت
6 ماهه
3072 گیگ
1536 گیگ
ماهیانه 512 گیگ معادل 256 گیگ بین الملل
3,285,000

بسته های ترافیکی جشنواره صبانت - ویژه مشترکین تمدیدی
اعتبار فروش تا اطلاع ثانوی می باشد.
ردیف  نام بسته ترافیکی (حجم) زمان شرایط عمومی استفاده از بسته های حجم زمان دار و عادی وضعیت رایگان
شبانه
قیمت
(ریال)
1 40 گیگ داخلی معادل 20 گیگ بین الملل 7 روز
در صورت مصرف تمام یا بخشی از آن بعد از تاریخ انقضا غیر فعال می گردد.
بعد از خرید یک بسته حجمی زمان دار، امکان خرید بسته دوم تا انقضای بسته اول وجود ندارد.
لطفا هنگام خرید بسته حجمی زمان دار به زمان باقیمانده سرویس خود دقت کنید.
در صورت اتمام زمان سرویس اصلی بسته حجمی زمان دار نیز غیر فعال می گردد.
ندارد 103,550
2 72 گیگ داخلی معادل 36 گیگ بین الملل 9 روز 163,500
3 200 گیگ داخلی معادل 100 گیگ بین الملل 14 روز 218,000
4 600گیگ داخلی معادل 300 گیگ بین الملل 30 روز 599,500
5 30 گیگ داخلی معادل 15 گیگ بین الملل ندارد ندارد   196,200
100 گیگ داخلی معادل 50 گیگ بین الملل 654,000 

سرویس های جشنواره صبانت - ویژه مشترکین تمدیدی
اعتبار فروش تا اطلاع ثانوی می باشد.
سرعت
دوره زمانی میزان کل
ترافیک (FUP)
میزان ترافیک
بین الملل
شرایط استفاده خاص
وضعیت رایگان
شبانه
قیمت
(ریال)
4
مگابیت
 3 ماهه 80 گیگ 40 گیگ ندارد ندارد 665,000
6 ماهه
150 گیگ 75 گیگ
1,090,000
12 ماهه
240 گیگ 120 گیگ
1,650,000
8
مگابیت
6 ماهه
48 گیگ 24 گیگ 585,000
180 گیگ 90 گیگ
1,485,000
12 ماهه
72 گیگ 36 گیگ
750,000
300 گیگ 150 گیگ
2,466,000
16
مگابیت
6 ماهه 108 گیگ 54 گیگ 995,000
360 گیگ 180 گیگ ماهیانه 60 گیگ معادل 30 گیگ بین الملل 
1,975,000
12 ماهه
192 گیگ 96 گیگ ندارد
1,376,000
816 گیگ 408 گیگ ماهیانه 68 گیگ معادل 34 گیگ بین الملل 
4,375,000

 شرایط عمومی سرویس های جشنواره صبانت:

- درصورت اتمام آستانه مصرف منصفانه (FUP) گروه سرعتی سرویس به سرعت (128kb) تغییر نموده و این تغییر بر روی ترافیک هدیه و بامدادی نیز اعمال می گردد.
- در کلیه سرویس های نامحدود (FUP)، میزان محاصبه مصرف بر اساس استفاده از ترافیک داخلی و ترافیک خارجی می باشد. در واقع میزان مصرف مشترک در حالت بین الملل به صورت نصف حجم کلی سرویس (یا ترافک داخلی) محاصبه خواهد شد.
- امکان تغییر سرویس جشنواره تا پایان دوره زمانی وجود ندارد و در صورت انصراف از خرید مبلغ قابل برگشت صفر در نظر گرفته می شود.
- ترافیک در نظر گرفته شده برای سرویس های فوق قابل انتقال به دوره بعد نمی باشد.
- امکان خرید سرویس های مذکور تنها یک مرتبه می باشد و در صورت خرید هر سرویس جشنواره دیگرامکان خرید و فعال سازی همان سرویس و یا سرویس جشنواره دیگر وجود ندارد.
- جهت سفارش و فعال سازی سرویس ها میتوانید به دفاتر فروش تاپ سرویس(نمایندگی رسمی فروش و پشتیبانی صبانت در استان اصفهان) مراجعه و یا جهت تسریع و سهولت در سفارش دهی با شماره تلفن مستقیم 09139012285 (کارشناس فروش و پشتیبانی صبانت) تماس حاصل فرمایید.
- به منظور مشاهده تعرفه سرویس های نامحدود و حجم اضافه اینجا را کلیک کنید.
- محاسبه میزان ترافیک (دانلود و آپلود) در سایت های منتخب داخلی نیم بهاء می باشد. (لیست سایت های منتخب داخلی با محاسبه نیم بهاء)
- کلیه مسئولیت های حقیقی/حقوقی و زیان های مالی ناشی از درج اطلاعات اشتباه و یا عدم توجه به شرایط سرویس های مندرج بر عهده شخص تکمیل کننده اطلاعات (مشترک) است.
 -قیمت سرویس های فوق به ریال و با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده (قانون برنامه پنجم) است و فقط از طریق نمایندگی های فروش مجاز قابل سفارش می باشد.