- روتینگ و سوئیچینگ
 
routin-and-switching3

خدمات طراحي و مشاوره:
– طراحي زير ساخت سوئيچنگ و لايه شبکه هاي LAN و  Campus LAN
– طراحي زير ساخت روتينگ در شبکه هاي Campus LAN و Enterprise
– طراحي بستر شبکه اي ديتا سنتر مبتني بر ديتا سنتر نسخه 3 سيسکو
– طراحي بستر شبکه ديتا سنتر در قالب تکنولوژي  Unified Computing System
– طراحي ساختار هاي Resiliency شامل High Availability و Redundancy در شبکه هاي LAN و Data Center
– راه اندازي ساختار شبکه اي مبتني بر  Network Virtualization
– طراحي ساختار هاي WAN با حداکثر کارايي و دسترسي
– طراحي ساختار هاي کنترل و بهينه سازي  Quality of Service
– طراحي ساختار IP Planning شبکه هاي LAN و WAN
– بررسي و ارائه راه کار هاي افزايش کارايي شبکه ها
– طراحي و ارائه راه کارهاي ارتقاء و  Migration
– بررسي و ارائه LOM و Proposal بر اساس نياز کارفرما
– مشاوره و نظارت بر روند اجراي پروژه
– طراحي ساختار Active شبکه هاي ديتاسنتر
– مستند سازي
 
 
خدمات اجرا و پياده سازي:
– شبکه هاي  LAN، Campus LAN، ديتا سنتر و  WAN
– نصب ، راه اندازي و تنظيمات تجهيزات سوئيچينگ سيسکو و ماژول هاي آن ها
– نصب ، راه اندازي تنظيم روتر هاي سيسکو و قابليت هاي پيچيده آنها
– نصب و راه اندازی انواع  ISP، WISP، ADSL، ISDP
– پياده سازي ساختار هاي روتينگ پيجيده درسطح LAN و WAN
– نصب و راه اندازي نرم افزاري راهبري ، نظارت و مديريت شبکه شامل Cisco LMS و  Solarwinds
– تنظيم و راه اندازي خطوط ارتباطي مخابراتي و غير مخابراتي در ارتباطات  WAN
– نصب و راه اندازي  NOC
– نصب و راه اندازي نرم افزار هاي مديريت متمرکز کاربران شامل Cisco ACS و  Cisco ACS Express
– تنظيمات BGP در شبکه هاي WAN و اينترنتي
– تنظيم راهکارهاي سنجش کارايي Application مبتني بر TCP
 
خدمات بهينه سازي:
– شبکه هاي  Campus LAN
– بررسي ساختار فعلي شبکه Campus LAN و ارائه طرح توسعه
– بررسي و ارائه ليست تجهيزات
– شبکه هاي  WAN
– بررسي و ارزيابي ساختار فعلي شبکه هاي  WAN
– آناليز ترافيک و سطح کيفي سرويس و ترافيک
– تعريف Baseline ترافيک شبکه
– شناسايي رفتار نامتعارف ترافيک در شبکه  WAN
– ايجاد ساختار هاي مديريت پهناي باند و بهينه سازي مصرف ترافيک
– ايجاد ساختارهاي بهينه سازي و Optimization ترافيک

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان در این زمینه با ما | تماس | حاصل فرمایید.