تماس مستقیم با واحد فنی، فروش و پشتیبانی تاپ سرویس
مهران فردوسی
(مدیر و کارشناس فنی گروه فنی تاپ سرویس)
 
تماس مستقیم: 85 22 901 0913
سامـانه پیـام کوتاه: 85 22 5000 4646
پایگاه اینترنتی گروه فنی تاپ سرویس: www.tsgnet.ir
دامنه های آنلاین تحت مدیریت: www.1mb.ir || www.esfahansabanet.ir