ثبت شبکه های اجتمایی صبانت اصفهان در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی کشور
 
 
به منظور افزایش اعتماد کاربران محترم در فضای مجازی، کانال تلگرام و صفحه رسمی اینستاگرام صبانت اصفهان در تاریخ 1396/08/24 موفق به ثبت در سامانه ساماندهی محتوای وزارت ارشاد، ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی کشور و اخذ کد شامد به شماره: 5-3-61-294530-1-1  گردید.

 لذا کلیه کاربران می توانند از طریق اسکن بارکد زیر به وسیله تلفن همراه، ربات استعلام کد شامد در تلگرام و یا استعلام در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی کشور نسبت به صحت شبکه های مجازی صبانت اصفهان در تلگرام و اینستاگرام اطمینان حاصل فرمایند.
 
 
:کانال رسمی صبانت اصفهان در تلگرام
@esfahansabanet

:صفحه رسمی صبانت اصفهان در اینستاگرام
instagram.com/esfahansabanet
 
:استعلام کد شامد با ربات تلگرام
t.me/itdmcbot?start=esfahansabanet

:استعلام در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی کشور
shamad.saramad.ir
Shamed Code